Aby przesyłać link do wybranego kazania, należy kliknąć prawym przyciskiem w Download i wybrać opcję "Wyślij link do strony" lub "Kopiuj adres linku".

Kazanie z 18.01.2015 "Opadłe ręce znów wyprostujcie"

Kazanie z 15.02.2015 "Aby we wszystkim był pierwszy..."

Kazanie z 08.03.2015 "Tego się bójcie!"

Kazanie z 29.03.2015 "Oddawanie Ojcu czci w Duchu i w prawdzie"

Kazanie z 26.04.2015 "Skarb w naczyniach glinianych"

Kazanie z 24.05.2015 "Słowa moje są duchem i żywotem"

Kazanie z 07.06.2015 "Być w Chrystusie i chodzić w Duchu"

Kazanie z 21.06.2015 "Jak Eliasz pod krzakiem jałowca"

Kazanie z 12.07.2015 "Miłujmy się wzajemnie jak Bóg nas umiłował"

Kazanie z 19.07.2015 "Prostota modlitwy i Boże działanie"

Kazanie z 30.08.2015 "Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego?"

Kazanie z 06.09.2015 "Wieczerza Pańska obrazem jedności Kościoła"

Kazanie z 04.10.2015 "Zatrwożona jest dusza moja"

Kazanie z 08.11.2015 "Zapominając o tym, co za mną, biegnę ku nagrodzie"

Kazanie z 29.11.2015 "Idę łowić ryby"