Aby przesyłać link do wybranego kazania, należy kliknąć prawym przyciskiem w Download i wybrać opcję "Wyślij link do strony" lub "Kopiuj adres linku".

Kazanie z 05.01.2014 "Pożądliwość, kuszenie Pana i narzekanie"

Kazanie z 09.02.2014 "Co jest wolą Bożą dla każdego z nas?"

Kazanie z 23.02.2014 "Jeśli ziarno nie obumrze, nie wyda owocu"

Kazanie z 09.03.2014 "Gotowość na prześladowania"

Kazanie z 23.03.2014 "Zgubione owce i gorszenie maluczkich"

Kazanie z 06.04.2014 "Mów, co odpowiada zdrowej nauce"

Kazanie z 13.04.2014 "Wspomnijcie na żonę Lota"

Kazanie z 04.05.2014 "Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana"

Kazanie z 25.05.2014 "Wołali do Boga i dał im się ubłagać, bo mu zaufali"

Kazanie z 08.06.2014 "Mam prawo do..."

Kazanie z 13.07.2014 "Budowla z żywych kamieni"

Kazanie z 20.07.2014 "W słabości i trwodze"

Kazanie z 03.08.2014 "Wykupujcie czas, bo dni są złe"

Kazanie z 21.09.2014 "Chodzić w wierze, a nie w oglądaniu"

Kazanie z 12.10.2014 "Modlitwa: Wonność czy pachnidło?"

Kazanie z 09.11.2014 "Uważaj, czym się karmisz"

Kazanie z 23.11.2014 "Życie za życie"

Kazanie z 07.12.2014 "Żeby nas szatan nie podszedł"