Plan PEACE Ricka Warrena i cele ONZ

Poniższe artykuły wyjaśniają kulisy powstawania globalnego Kościoła, kształtowanego tak, by dostosować się do celów ONZ:

Część 1: Powstaje nowy globalny kościół

Część 2: Kształcenie liderów "prowadzących jak Jezus"?

Część 3: Komu służymy?


Część 2: Kształcenie liderów "prowadzących jak Jezus"?

"Ken Blanchard zadeklarował pomoc w przygotowaniu Planu Pokojowego i będzie pomagał w szkoleniach dla liderów oraz uczył jak później szkolić nowych liderów na całym świecie. Tak się złożyło, że był on u nas w tym tygodniu i poprosiłem go o kilka słów pozdrowienia, które nagrałem na video." [1] Nagranie audio Ricka Warrena przedstawiające plan PEACE i Kena Blancharda kościołowi Saddleback Church.

"Bądź liderem jak Jezus. (...) Uściskaj sam siebie, bo zasługujesz na to." [1] Odpowiedź Kena Blancharda na video.

"Droga rodzino Saddleback (...) wysłuchajcie tej radosnej wieści o 40 DNIACH POKOJU który nastaje teraz!!! (...) W tym tygodniu dzieliłem się tym posłannictwem w Nowym Jorku, gdzie przemawiałem w ONZ oraz w Radzie ds. Stosunków Międzynarodowych. Kocham was i dziękuję Bogu za was! Pastor Rick." Email grupowy wysłany 17 września 2005.

"Różne kościoły i denominacje twierdzą, że przechodzą transformację. To słowo już nie odnosi się do skromnego uświęcenia poszczególnych wierzących, lecz raczej do systematycznego i rewolucyjnego przewrotu w światowym Kościele, włącznie z 'transformacją' miast, społeczeństw, kultur, targowisk itd". [2]

"Amerykańskie chrześcijaństwo przeżywa teraz drugą Reformację" - napisał Rick Warren w lutym 2003 roku. Potem powtórzył motyw transformacji, który kojarzy się z czymś na kształt "społecznej ewangelii" zabarwionej zarozumiałym lekceważeniem Bożego niezmiennego Słowa:

"Dzięki Pierwszej Reformacji mamy jasność w co wierzymy. Obecna reformacja polega przede wszystkim na określeniu sposobów działania i funkcjonowania w świecie. Składają się na nią następujące kluczowe elementy: cel, decentralizacja, zmobilizowanie laikatu, wykorzystanie technologii oraz ustawiczne uczenie się. Kościoły, które się zmieniają, kwitną i stają się bardziej efektywne. Kościoły, które nie chcą się poddać zmianom ominie reformacja i takie kościoły umierają". [3]

Demagogiczne groźby Warrena poruszyły wielu pastorów oraz liderów na całym świecie. Nie chcą spóźnić się na pociąg, który zawiezie ich do stacji o nazwie sukces! Więc przyłączają się do światowej pogoni za oklaskami, afirmacją, zbieraniem danych statystycznych oraz technikami manipulacji – włącznie z psycho-socjologicznymi strategiami promowanymi przez UNESCO. I słuchają wskazówek Ricka Warrena bardziej niż Bożego Słowa, o tym jak "działać i funkcjonować w świecie".

Pierwszy artykuł z niniejszej serii przedstawia kluczowe punkty planu pokojowego Ricka Warrena pod nazwą PEACE i cele milenijne ONZ. Pamiętajmy, że Pastor Warren poddał się ogólnoświatowym wytycznym, gdyż działa w ramach ONZ-owskiego globalnego systemu zarządzania. Ale to nie jest żaden problem dla "pastora Ameryki." Jego "miękka" wersja Bożego Słowa, unikanie drażniących prawd oraz tolerancja dla współczesnej kultury dobrze się wkomponowują w system.

Dlatego zamiast stronić od niego jako od chrześcijanina, globalistycznie nastawieni przywódcy nadskakują mu jako cennemu sojusznikowi. Wszak zaplanowali już włączenie światowych kościołów do swojego planu. Potrzebowali grajka z zaczarowanym fletem, który swoją hipnotyczną muzyką mógłby pociągnąć za sobą masy ku wizji globalnej solidarności. Nic dziwnego, że Warren został zaproszony do zabrania głosu na forum Rady ds. Stosunków Międzynarodowych 12 września jak również podczas spotkania z przywódcami ONZ na ekumenicznym śniadaniu modlitewnym ONZ 13 września. [4] Jego plan pokojowy PEACE to idealny sposób na wypełnienie dyrektyw ONZ-tu:

1. Pomoc w zakładaniu kościołów [zob. część 1] (obecnie zamienione na: Promowanie Pojednania). Świadomy celu system zarządzania pod kierunkiem Petera Druckera odpowiada dyrektywie ONZ nr 8: "Rozwój globalnego partnerstwa w celu rozwoju" Oba systemy oparte są na tych samych technologiach, technikach, procesach psycho-socjologicznych oraz technologii monitoringu "zasobów ludzkich" potrzebnych dla zmian i rozwoju.

2. Ekwipunek dla lokalnych przywódców [temat niniejszego artykułu]. Współczesne szkolenie liderów – jak zobaczycie w tej serii artykułów – pasuje zarówno do świata jak i Kościoła. Kościelni wolontariusze są istotnym narzędziem dla osiągnięcia ONZ-owskiego planu zaprowadzenia światowej solidarności.

3. Akcja pomocy ubogim. Jest to zgodne z zaleceniem ONZ nr 1: "Zwalczanie skrajnego ubóstwa i głodu"

4. Caritas (opieka nad chorymi). Jest to zgodne z zaleceniem nr 4: "Redukcja umieralności dzieci" , nr 5: "Poprawa opieki zdrowotnej dla matek" i nr 6: "Walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami" .

5. E - edukacja kolejnych pokoleń. Jest to zgodne z zaleceniem nr 2. "Wdrożenie uniwersalnego nauczania podstawowego" .

Ekwipunek dla lokalnych przywódców

W części pierwszej poznaliście Paula Kagame, Prezydenta Rwandy, kraju będącego celem kampanii PEACE. Rick Warren dobrze przygotował go do ich wspólnej "służby" dla tego małego, zmagającego się z wieloma problemami narodu w Afryce. Prezydent w swoim kwietniowym wystąpieniu w kościele Saddleback powtarza wcześniejsze myśli, wypunktowując potrzebne we współczesnym świecie zmiany: "Rick i ja zgadzamy się" - powiedział Kagame - "że każdy z partnerów – kościoły, rząd oraz biznes ma do odegrania ważną rolę i osiągniemy więcej działając wspólnie (...)". [5]

Peter Drucker - mentor Ricka Warrena oraz główny architekt jego świadomego celu systemu zarządzania, zgodziłby się z ideą trój-przymierza zaproponowaną przez prezydenta Kagame. Według Fundacji Druckera (obecna nazwa to Leader to Leader Institute), świat jest już podzielony na trzy sektory: publiczny (rząd), prywatny (biznes) oraz pozarządowy (m.in. kościoły). Ponieważ sektor publiczny nie ma środków wystarczających na wprowadzenie w życie wizji światowego systemu dobroczynnego, zadanie to musi w głównej mierze wykonać armia wolontariuszy z sektora pozarządowego. I - jak wciąż nam przypomina pastor Warren - tylko kościoły (szczególnie kościoły świadome celu) są na tyle zorganizowane i przygotowane, by mogły sprostać zapotrzebowaniu na usługujących i szkolących.

Rozważmy poniższe trzy fragmenty opracowań pochodzących z Leader to Leader Institute Druckera. Zauważmy wzmiankę o Rockefellerach, którzy od stu lat finansują i zakładają globalistyczne, transformacyjne i socjalistyczne programy:

"Leader to Leader Institute pokaże przyszły kierunek działań dla organizacji pozarządowych tak, by mogły stać się równorzędnym partnerem dla biznesu i rządów w procesie rozwoju odpowiedzialnych przywódców, społecznych postaw obywateli oraz zdrowego, otwartego społeczeństwa". [Tutaj ważną rolę mają do odegrania małe grupy oraz procesy dialektyczne]

"Fundacja ma za zadanie powołać najlepsze przywództwo i zarządzanie dla osób z całego świata zaangażowanych w dostarczanie organizacjom pozarządowym pomysłów oraz narzędzi pozwalających lepiej służyć ludziom i społecznościom.

"Przekształcenie wiedzy i doświadczenia w narzędzia dla liderów organizacji pozarządowych w takich istotnych dziedzinach jak: fundusze, marketing, zarządzanie wolontariatem, współpraca, samo-ocena, innowacje oraz mierzenie efektywności (...)." [6]

"Sympozjum zorganizowane przez Fundację Petera F. Druckera na temat zarządzania organizacjami dobroczynnymi [non-profit], sponsorowane przez Fundację Braci Rockefellerów [grudzień 1996] (...).

"Podczas gdy rząd ogranicza wydatki na cele socjalne, ludzie oczekują, że organizacje pozarządowe przejmą dużą część tych zadań (...). Mówimy o prawdziwym partnerstwie w budowaniu społeczności i kształtowaniu ludzi potrzebnych w zdrowych przedsiębiorstwach i zdrowym społeczeństwie." [7]

Świadomi celu liderzy dobrze wpasowują się w system budowania wspólnot oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Poprzez większy nacisk na działania niż doktrynę, unikają konfliktu ze swoimi partnerami – rządem i biznesem. Fakt, że prezydent Kagame, partner rządowy Warrena w Rwandzie, współpracuje z Clinton Global Initiative oraz UNESCO, dodaje laickiego charakteru (oraz reklamy) temu projektowi. [8]

Zgodnie z ONZ-owskimi traktatami i deklaracjami, ludzie muszą być szkoleni w myśleniu kolektywnym (w nadzorowanych małych grupach) oraz przestrzegać podstawowych zasad. Należą do nich politycznie poprawna tolerancja, dialog oparty na odczuciach (a nie na faktach), oraz ze wszech miar istotna autentyczność (otwarte "wyznawanie" założeń i odczuć tak by grupa mogła je "skorygować" i przeformować poprzez dialog i konsensus). Regularne ocenianie ma pozwolić na pomiar postępów i zgodności z zasadami.

Bruce Wilkinson, autor książek "The Prayer of Jabez" [dostępna w polskim przekładzie jako "Modlitwa Jabeza"] i "The Dream Giver" podziela wizję Ricka Warrena dla Afryki oraz docenia wagę używania nowoczesnych rozwiązań technicznych przez świadomych sukcesu liderów. Praktycznie zaoferował swoje usługi jako "dream coach", który dostarczy wszelkich strategicznych narzędzi potrzebnych do osiągnięcia sukcesu:

"Czy jesteś podekscytowany twoją Podróżą Marzeń, ale nie jesteś pewien gdzie ją rozpocząć? DISC oraz Dream Assessment dadzą ci narzędzia potrzebne do urzeczywistnienia twojego Wielkiego Marzenia.

"Aby zidentyfikować twój unikalny typ osobowości, użyj DISC, prostego, efektywnego narzędzia, które zostało przetestowane i używane było przez miliony ludzi na całym świecie. Krótkie oceny odpowiedzi na ankiety online pomagają zrozumieć nasze motywacje, nasze mocne i słabe strony, oraz relacje z innymi (...). Trzeba zapłacić, aby otrzymać ocenę (...)" [9]

Ponieważ pan Wilkinson pokłada swoje nadzieje bardziej w nowoczesnych rozwiązaniach technicznych niż w Duchu Świętym na drodze do spełnienia się "wielkiego marzenia" , można by się zastanowić, co jest źródłem jego motywacji. Oczywiście, nie jest jedynym popularnym liderem stosującym te rozwiązania, które przypadkowo są oparte na "udowodnionych zasadach psychologicznych przedstawionych w pracach Carla Junga oraz Williama Marstona." [10] Popularny guru zarządzania oraz autor, Ken Blanchard, który często do udziału w swoich szkoleniach zaprasza chrześcijańskich liderów, takich jak John Maxwell czy Rick Warren, podaje opis takiego samego systemu oceniania na jednej ze swoich stron internetowych.

Warto zauważyć, że Duch Święty nie jest wspomniany w systemie samooceny DISC. Stworzono go, by wywyższyć człowieka, nie Boga, za jego ludzkie zalety i osiągnięcia:

"DISC Profiler online jest potężnym narzędziem, które pomoże wam polepszyć efektywność pracy. Wraz z unikalnymi modułami samooceny i oceny obserwatora powinien dać wam całościowy wgląd w wasze interakcje z innymi w codziennych sytuacjach. Celem jest zrozumienie waszej osobistej chemii w celu poprawienia relacji z innymi. Kiedy poznacie wasze charakterystyki behawioralne, będzie wam łatwiej widzieć motywacje innych (...)." [11]

Ken Blanchard - szef szkolenia Planu PEACE

Jesteście może ciekawi, kto właściwie będzie szkolił liderów dla tej ogromnej, świadomej celu transformacji Rwandy, Afryki i całego świata?

Pastor Warren wybrał Kena Blancharda - "jednego z najbardziej rozchwytywanych autorów, mówców i konsultantów biznesowych" [12] - aby wyszkolił "liderów na całym świecie" . Będący współautorem książki "One Minute Manager" i współzałożycielem centrum Faithwalk Leadership Blanchard mówi jak chrześcijanin: "Po 35-letnim studiowaniu zarówno teorii jak i praktyki przywództwa odkryłem, że Jezus jest najlepszym wzorem przywódcy wszystkich czasów" - pisze na stronie promującej konferencje "Prowadź jak Jezus". Dalej pisze:

"[Konferencja] "Prowadź jak Jezus" wyposaży w ekwipunek Ciebie, Twój kościół i Twoją społeczność, abyście mogli doświadczyć Jezusa w nowy, potężny sposób i wzrastać, ufając Mu jako doskonałemu przywódcy na każdy czas." [13]

W jaki sposób Ken Blanchard wyposaży ludzi, by "doświadczali Jezusa w nowy, potężny sposób" ? Czy przedstawi Bożą prawdę tak, by słuchacze zostali przekonani o grzechu i przeżyli nowe narodzenie w Duchu Świętym?

Najwyraźniej nie! Przemawiając "do około 2000 przywódców podczas dorocznej konferencji przywództwa w Southeast Christian Church [w roku 2004], pan Blanchard powtórzył filozofię Warrena podkreślającą postawę, a nie przekonania:

"Z mojego punktu widzenia, pod koniec Ewangelii Mateusza, gdy [Jezus] mówi: 'Idźcie i czyńcie uczniami', ludzie na ogół podkreślają jedną część tej wypowiedzi i... zapominają, czym jest czynienie uczniami. Uczeń to człowiek, który mnie naśladuje i robi to, co mu powiem. Jako przywódcy macie wpływ na myślenie ludzi, ich przekonania i całą resztę. On [Jezus] dał nam mandat do służby przywódczej (...). Ludzie mnie pytają czy jestem zainteresowany ewangelizacją. Nie jestem. Myślę, że następny wielki ruch ewangelizacyjny będzie polegał na zmianie postaw." [14]

Ponieważ Rebecca Barnes, wydawca ChurchCentral.com zacytowała powyższą wypowiedź Blancharda w swoim reportażu zatytułowanym "Służba przywódcza w stylu Jezusa", została poproszona przez Bud Press o zweryfikowanie tego, co napisała. Oto odpowiedź Kena na jej pytanie:

"Rozmawiałam z Kenem Blanchardem (...) i powiedział, że ewangelizacja go nie interesuje. Zacytował Ghandiego, który powiedział, że gdyby każdy zachowywał się jak Jezus, to wszyscy na świecie chcieliby być chrześcijanami." [15]

Jak zatem pan Blanchard może doprowadzić plan PEACE Ricka Warrena do celu w punkcie 1 mówiącym o zakładaniu kościołów? Czyżby bez ewangelizacji takie "kościoły" miały się zapełniać nieodrodzonymi członkami? Czy ci ludzie będą mieli jakiekolwiek pojęcie o Bożych prawdach objawionych o Jezusie? Jakiego rodzaju duchów będą "doświadczali" , jeśli nie będą wcześniej słyszeli prawdziwej Ewangelii (zawierającej "tworzące podziały" przesłanie o grzechu, sądzie, odkupieniu i zwycięstwie przez Krzyż)?

To radykalne odcięcie się od Wielkiego Nakazu Misyjnego Jezusa nie może dziwić tych, którzy wiedzą, że pan Blanchard służy w zespole doradców Instytutu Hoffmana (dane z 26 sierpnia 2005). Przedstawiamy kilku innych członków tego zespołu:

"Joan Borysenko (...) była dyrektorka Mind/Body Medical Institute przy Uniwersytecie Harvarda (...) [oraz] autorka (...) książki "Fire in the Soul: A New Psychology of Spiritual Optimism" [Ogień w duszy: nowa psychologia duchowego optymizmu].

"Margot Anand Larkspur (...) założycielka Sky Dancing Tantra International i autorka szeregu światowych bestsellerów jak "The Art of Sexual Ecstasy" [Sztuka ekstazy seksualnej], "The Art of Sexual Magic" [Sztuka magii seksualnej]. (...) Przeszła również poszerzone szkolenie terapii Gestalt (...)"

"Wielebny Hal Milton (...) pastor jednościowy (...) wyszkolony w terapii ciała, edukacji ruchu i Rolfingu (...)"

"Claudio Naranjo (...) członek wczesnej kadry Instytutu Esalen (...) jest czołowym autorytetem międzynarodowym w dziedzinie eneagramów i autorem wielu ważnych książek na temat świadomości, z których ostatnia nosi tytuł "The End of Patriarchy" [Koniec patriarchatu].

Duchowość okultystyczna

Proces o nazwie Quadrinity został opracowany przez Boba Hoffmana. "Znany ze swej wielkiej intuicji, poświęcił się on przebudzeniu ludzi do życia w mocy miłości, która zamieszkuje w każdym z nas. Uważał, że bezwarunkowa miłość jest pierworództwem każdej ludzkiej istoty. Napisał, że DUCHOWE "JA" jest czystym, nie zaprogramowanym, nie korzystającym z żadnego pośrednictwa aspektem jaźni, rezonującej z harmonią wszechświata." [18]

To brzmi zdecydowanie bardziej jak New Age niż jak chrześcijaństwo! A jednak pan Blanchard twierdzi, że ten proces przyniósł mu korzyść. W reklamie zamieszczonej na stronie hoffmaninstitute.org Blanchard pieje z zachwytu: "Proces Hoffmana przynosi człowiekowi duchowe przywództwo. Ożywił moją duchowość".

Wywiad z Razem Ingrasci, szefem Instytutu Hoffmana, rzuca więcej światła na jego wiarę w tę moc, która wywodzi się z New Age:

Ken Blanchard (KB): "Ludzie szukają pomocy w jakiejś sile wyższej. (...)
Raz Ingrasci (RI): Jest również odczucie, że gdy działa się w zgodzie z jakąś siłą wyższą, istnieje większe prawdopodobieństwo sukcesu i satysfakcji (...)
KB: "Zgadza się...
RI: Zatem ludzie wnoszą wartości duchowe do biznesu poprzez wdrażanie ich najpierw w życiu codziennym. W jaki sposób proces Hoffmana może w tym pomóc?
KB: "Proces Hoffmana przynosi człowiekowi duchowe przywództwo. Odkąd przeszedłem ten proces, moje stanowisko w pracy nazwano Główny Doradca Duchowy. Właśnie pracuję nad utworzeniem Centrum dla Doradców Duchowych. (...)
RI: W ramach Procesu ludzie porzucają swe fałszywe "ja" , by odkryć prawdziwego i miłującego sługę w sobie samych, którego nazywamy naszym Duchowym Ja ...
KB: "Tak... Istotą jest wpuszczenie tego ducha do Twojego serca, abyś mógł się stać inną osobą od środka (...). To mi dało sposób na postawienie duchowości w centrum mojego życia.
RI: Jak ważne Twoim zdaniem może być dawanie dziesięciny, służba lub działania charytatywne w życiu biznesmena?
KB: "Myślę, że wszystko to jest ważne i że jest to kwestia energii. Jeśli wyłącznie pobierasz energię, to stajesz się jak dren. Dawanie dziesięciny, oddawanie, wdzięczność - to wszystko stanowi oddawanie energii i wtedy można przyjąć następne jej dawki. John Templeton mówi, że najlepszą praktyką w finansach jest oddawanie 10% swoich zarobków komuś innemu." [19]

Nie mogę się powstrzymać od pytania: Jakiegoż to "ducha" pan Blanchard "wpuszcza do [swego] serca?" Czy ten człowiek zupełnie nie widzi niebiblijnej natury "duchowości (...) w centrum jego życia"? Proces Quadrinity jest niekompatybilny z biblijną prawdą! W rzeczywistości Jezus umarł na krzyżu właśnie po to, by nas uwolnić od ciemnych mocy kierujących Procesem Hoffmana. To są pojęcia różne od siebie jak dzień od nocy!

Mimo to, słynny trener przywództwa zaangażowany w plan PEACE Warrena najwyraźniej uważa, iż jedno pasuje do drugiego. Ten dziwny paradoks przywodzi na myśl pewne mądre zdanie z książki Raya Yungena "A Time od Departing" [Czas odstępstwa]:

"Szatan nie próbuje jedynie przeciągać ludzi na ciemną stronę konfliktu dobra ze złem. Tak naprawdę, jego celem jest całkowite zamazanie różnicy między nim a Bogiem, między dobrem a złem." [20]

Z drugiej strony Biblia mówi: "Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie" [Ef. 5:11]

A jednak towarzystwo i powiązania pomiędzy Blanchardem i duchowością New Age splatają się jak sieć. Jednym z członków Zarządu Krajowego organizacji Blancharda "Prowadź jak Jezus" jest Mark Victor Hansen, współtwórca serii książek "Chicken Soup for the Soul" [Bulion dla duszy]. [21] W wywiadzie dla Instytutu Hoffmana podobnie jak Blanchard wyraża on entuzjazm dla Hoffmanowskiego Procesu Quadrinity:

Instytut Hoffmana: Pańskie książki zostały sprzedane w ponad 60 milionach egzemplarzy i jest Pan jednym z najpopularniejszych mówców w Ameryce. Co się dzieje w naszej kulturze z Pańskiej perspektywy?

Mark: Mamy najbogatszą kulturę, a zarazem największą duchową dziurę w historii ludzkości. (...) Aby ją zapełnić, potrzebujemy czegoś takiego jak Proces Hoffmana, w ramach którego oczyszczamy swoje zachowanie i schodzimy wgłąb siebie samych, by odkryć, że nasza natura jest ważna, że się liczymy, że możemy być ważni (...). Jedną z metod, do której absolutnie zachęcam, jest Proces Hoffmana (...)"

"(...) Nasz 'Bulion z kurczaka dla miłośników sportu' zajął pierwsze miejsce na liście New York Timesa. Wszyscy posiadamy nieskończony potencjał, lecz w większości przypadków sami sabotujemy siebie. Potrzebujecie Procesu Hoffmana, żeby skończyć z zachowaniem, które jest auto-sabotażem.

"Myślę, że ludzie żyjący pełną piersią i w pełni realizujący siebie samych to ci, którzy zarazem są najbardziej hojni. Mógłbym wymienić setki wzorców, ale wymienię tylko trzy – Nelson Mandela właśnie poświęcił się dla kraju, Mahatma Ghandi (Mahatma znaczy oczywiście Wielki Duch) walczył o zjednoczenie i wolność całego subkontynentu (...)"

"Jak powiedział nasz wspólny znajomy dr Ken Blanchard (...) 'Reakcja publiczności jest śniadaniem mistrzów'. Każdy potrzebuje takiej reakcji, ale większości z nas ona się nie podoba (...). Musisz napełniać siebie indywidualnie, a wszyscy musimy robić to kolektywnie, a wtedy napełnimy planetę".

Instytut Hoffmana: "Powiedz mi zatem, Mark, czy Proces Quadrinity jest bulionem dla duszy?"

Mark: "Hoffmanowski Proces Quadrinity jest bankietem dla duszy!" [22]

Na liście członków zarządu organizacji "Prowadź jak Jezus" są również Rick Warren, Bob Buford, John Maxwell, Steve Douglass [szef Campus Crusade for Christ], Bill Hybels [Willow Creek] i Laurie Beth Jones, autorka książki "Jesus in Blue Jeans CEO: Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership" [Jezus w dżinsach jako dyrektor zarządzania jakością: stosowanie starożytnej mądrości w wizjonerskim przywództwie]. W książce tej czytamy:

"Moim zdaniem mówienie o Bogu "Ona" niestety nie mieści się w granicach akceptacji i zrozumienia dla zbyt wielkiej liczby ludzi. Musimy poszukiwać jakieś terminologii, która byłaby dla strawna dla wszystkich." (str. 305)

"Jezus regularnie wizualizował sukces swoich wysiłków (...) Jezus był pełen samo-poznania i miłości własnej. Jego stwierdzenia 'Ja Jestem' były tym, czym się stał." (str. 7,8)

W pochwale książki The Seven Spiritual Laws of Success [Siedem duchowych praw sukcesu] wyznawcy New Age Deepaka Chopry Blanchard napisał: 'Duchowe prawa opisane w tej książce stanowią wspaniałe wskazówki dla każdego, kto próbuje prowadzić kreatywne i produktywne życie lub organizację'. Naprawdę? Dla chrześcijanina?

"Dzieje się coś ważnego" - pisze dr Thomas Hohstadt, nazywający siebie gorliwym chrześcijaninem. "(...) zmienia się nasz sposób myślenia. I – w rezultacie – 'zmienia się sposób, w jaki wierzymy'. Nie jest to oczywiście jakieś inne 'Słowo' – jest to inne rozumienie Słowa. Duchowość się zmienia, nawiązując nowe znajomości. Wiara ulega transmutacji w kierunku nowych wrażliwości. Ta era duchowych narodzin to narodziny nowego ducha!" [23]

Dr Hohstadt ma rację w sprawie transformacji – lecz został tragicznie zwiedziony, jeśli chodzi o Boga i Jego Słowo. Mimo to, w jego podsumowaniu mamy przebłysk współczesnego "nowego myślenia" i globalnej reformacji, co widać w kolejnych punktach:

"Nawet przywódcy Kościoła 'myślą' inaczej. To, co niegdyś było subkulturą, teraz jest głównym nurtem. To, co niegdyś wywoływało zażenowanie, teraz budzi szacunek (...). Jesteśmy teraz bardziej współautorami niż widzami. Nasz świat jest bardziej 'tworzony' niż 'stworzony'. (...) Kwantowa rzeczywistość obiecuje, że możemy składać Duchowi Świętemu propozycje nie do odrzucenia.' (...) Gdy nasze i Boże decyzje będą się wzajemnie poruszać, rola boskiego działania nabierze całkowicie nowego znaczenia (...). Dzisiaj nasza wyobraźnia przyjmuje chrzest, a nasze okna cudownej Bożej obecności zaczynają się ponownie otwierać." [23]

Wygląda na to, że wszystko staje na głowie! Czyżby o to chodziło w globalnej 'transformacji'? Przywódcy mogą zapewniać, że są chrześcijanami i wypowiadać pozytywne opinie na temat Biblii – nawet, jeśli odrzucają absolutną prawdę w celu podążania za najnowszymi trendami duchowości dobrego samopoczucia, psychologią wywyższającą ego, filozofią New Age i pragmatycznymi strategiami.

Powrót do prawdy

"Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!" [Iz. 5:20-21]

"Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją." [II Tym. 4:2-5]

"Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie!" [II Kor. 2:14]

Uwaga: Podczas ekumenicznego śniadania modlitewnego w ONZ 13 września Rick Warren zakończył swoje wystąpienie czymś, co określił mianem swej standardowej modlitwy o zbawienie. Powiedział już wcześniej prezydentom, ambasadorom i innym szacownym gościom, że Bóg kocha każdego z nich i ma dla nich cel. Lecz jego przesłanie było pozbawione Ewangelii. Nie mówił ani o grzechu, ani o zwycięstwie Krzyża - ostatecznym wyrazie miłości naszego Zbawiciela. A następnie się pomodlił:

"Ojcze (...) są na tym miejscu osoby, które prowadzą dobre życie, nie zdając sobie sprawy, je istnieje jeszcze lepsze - takie, które ma cel (...). Wybacz nam płytkie życie i myślenie tylko o doczesnych sprawach będących po tej stronie wieczności. Modlę się, by dzisiaj wielu przekroczyło linię w kierunku lepszego życia, w którym znajdą cel, moc i pokój (...)."

"Może zechcecie się pomodlić do Boga własnymi słowami. Nie ważne, co powiecie (...) On zna wasze myśli. (...) Powiem coś teraz, a jeśli to będzie odzwierciedleniem modlitwy twego serca, to po prostu powiedz w myślach: 'Mnie też, Boże'."

"Drogi Boże. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, ukształtowałeś i że mnie kochasz. Pragnę wypełni cel, do którego mnie stworzyłeś. Od dzisiaj pragnę Cię poznać, kochać Cię i ufać Ci. I chcę żyć tak, żeby sprawiało Ci to przyjemność. Dziękuję Ci za posłanie Jezusa Chrystusa. Pomóż mi bardziej to zrozumieć. Na tyle, na ile wiem jak to zrobić, pragnę otworzyć moje życie na Twoją miłość i Twój cel. Modlę się o to w Twoim imieniu. Amen." [zob. "Poszerzanie bram Królestwa"]


Przypisy:

1. [http://www.saddlebackfamily.com/peace/Services/110203_high.asx.] (stan na lipiec 2005)
2. Lynn i Sarah Leslie, "What Is Transformation?" - [http://www.crossroad.to\articles2\05\sarah-leslie\transformation.htm]
3. Podręcznik służby w kościele Saddleback (2/12/2003) - [http://www.pastors.com/RWMT/?ID=89]
4. [http://www.sliceoflaodicea.com/archives/2005/09/update_rick_war.php] oraz [http://www.cfr.org/about/what_we_do/influential_forum.html]
5. "Wypowiedzi Jego Ekscelencji Paula Kagame, Prezydenta Republiki Rwandyw kościele Saddleback" (4-17-05) -
[http://www.gov.rw/government/president/speeches/2005/17_04_05_saddleback.htm]
6. The Leader to Leader Institute - wizja 2010 - [http://drucker.org/about/vision.html]
7. Emerging Partnerships: New Ways in a New World - [http://leadertoleader.org/forms/partners.pdf]
8. http://www.clintonglobalinitiative.org/home.nsf/pt_bio - [http://www.clintonglobalinitiative.org/home.nsf/pt_bio]
9. The Dream Assessment - [http://www.thedreamgiver.com/index.cfm?PAGE_ID=105]
10. The Strategic Assessment System - [http://www.profilesglobal.com/pageloader.asp?pagename=sys_ben]
11. The Online DISC Profiler - [http://www.kenblanchard.com/areas/onlinedisc.cfm]
12. Prowadź jak Jezus - [http://www.ccn.tv/programming/event/evt_29apr04.htm]
13. Konferencja "Prowadź jak Jezus" [http://www.ccn.tv/programming/event/evt_29apr04.htm]
14. Rebecca Barnes, "Ken Blanchard: Serving to lead like Jesus," 5-20-04 - [http://www.churchcentral.com/nw/s/id/19303/printable/yes/template/Article.html]
15. Rebecca Barnes, "Ewangelizacji nie będzie?" - [http://www.churchcentral.com/dcforum/DCForumID7/68.html]
16. The Hoffman Institute - zespół doradców - [http://www.hoffmaninstitute.org/about/directors-advisors/index.html]
17. Psychologiczne odtruwanie procesem Hoffmana - [http://www.quadrinity.com/articles/article3a.htm]
18. Syndrom negatywnej miłości w procesie Hoffmana - [http://www.hoffmaninstitute.org/process/negative-love/4.html]
19. Duchowość w biznesie - wywiad z Kenem Blanchardem - [http://www.hoffmaninstitute.org/process/negative-love/4.html]
20. Ray Yungen, A Time of Departing (Silverton, OR: Lighthouse Trails Publishing Company, 2002), str. 101.
21. Członkowie zarządu - [http://www.leadlikejesus.com/templates/cusleadlikejesus/details.asp?id=21633&PID=88945&mast=]
22. Wywiad Iznstytutu Hoffmana z Markiem Victorem Hansenem
23. Dr. Thomas Hohstadt, "Dzieje się coś wielkiego" (2005) - [http://www.futurechurch.net/archives_view.asp?articleid=51#N_1_]

 

Artykuł przetłumaczono za osobistą zgodą autora. Oryginał znajduje się pod adresem:
http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm