Jedność w Kościele - konferencja w Leeds, sierpień 2015