Kazanie z 16.01.2022 "W boju cię nie porzucę, ani cię nie opuszczę "

Kazanie z 23.01.2022 "Jest taka rzeka..."

Kazanie z 30.01.2022 "Pokaż mi swoje blizny"

Kazanie z 13.03.2022 "Niech się nie trwoży serce wasze"

Kazanie z 10.04.2022 "Jak liść do słońca"

Kazanie z 29.05.2022 "Punkt odniesienia"

Kazanie z 12.06.2022 "Drugi List do Efezjan: Pamiętaj i nie spadaj"

Kazanie z 17.07.2022 "I zawisł między niebem a ziemią"

Kazanie z 11.09.2022 "Nasz Bóg - bliski i daleki"

Kazanie z 16.10.2022 "Ebenezer - kamień pomocy"

Kazanie z 06.11.2022 "Pięć chlebów i dwie ryby"

Kazanie z 13.11.2022 "Jedliśmy i piliśmy z Tobą"

Kazanie z 27.11.2022 "Po tym poznajemy"

Kazanie z 04.12.2022 "Filar i podwalina prawdy"