Kazanie z 05.01.2020 "Studnie na zielonych równinach"

Kazanie z 12.01.2020 "Odludek"

Kazanie z 19.01.2020 "Umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie"

Kazanie z 16.01.2020 "Trzy krzyże"

Kazanie z 02.02.2020 "Co widzisz po drugiej stronie lustra?"

Kazanie z 16.02.2020 "Dzień się przybliżył"

Kazanie z 23.02.2020 "Przebij tę ścianę i otwórz drzwi"