Aby przesyłać link do wybranego kazania, należy kliknąć prawym przyciskiem w Download i wybrać opcję "Wyślij link do strony" lub "Kopiuj adres linku".

Kazanie z 01.01.2017 "Siekiera do korzenia drzew już przyłożona"

Kazanie z 08.01.2017 "Bądź naczyniem do celów zaszczytnych"

Kazanie z 22.01.2017 "Co odpowiada zdrowej nauce"

Kazanie z 05.02.2017 "W pokorze uważajcie jedni drugich..."

Kazanie z 12.02.2017 "Syn Człowieczy jest Panem odpocznienia"

Kazanie z 26.02.2017 "Stawiam to przed oczy twoje"

Kazanie z 11.03.2017 "W Nim nie ma żadnej ciemności"

Kazanie z 26.03.2017 "Rozważajcie łaskawość Pana"

Kazanie z 02.04.2017 "Uciekaj do przodu!"

Kazanie z 09.04.2017 "2 Krn. 20: Zawierzcie Panu, a ostaniecie się"

Kazanie z 30.04.2017 "Wiara bez uczynków jest martwa"

Kazanie z 07.05.2017 "Głupiec i ta, której radością jest Ojciec"

Kazanie z 14.05.2017 "Jednomyślność - dar cenny i kruchy"

Kazanie z 20.05.2017 "Służba wdzięcznym i niewdzięcznym"

Kazanie z 04.06.2017 "Bóg jest wierny, a ty bacz, abyś nie upadł"

Kazanie z 11.06.2017 "Utyło serce tego ludu, stępiały ich uszy"

Kazanie z 18.06.2017 "Powrót do pierwszej miłości: chcenie i wykonanie"

Kazanie z 25.06.2017 "Wspólna walka za wiarę Ewangelii"

Kazanie z 09.07.2017 "Głowa moja wzdrygać się nie będzie"

Kazanie z 23.07.2017 "Miejsce święte skalane przez świat"

Kazanie z 20.08.2017 "Mówcie prawdę w miłości jedni drugim"

Kazanie z 10.09.2017 "Żelazo ostrzy się żelazem"

Kazanie z 17.09.2017 "Aby twój uczynek nie był jakby wymuszony"

Kazanie z 01.10.2017 "Oblężenie i ratunek od Pana"

Kazanie z 08.10.2017 "Wszystko ma swój czas"

Kazanie z 22.10.2017 "Marnotrawni"

Kazanie z 29.10.2017 "Wejdź do pokoju i zamknij drzwi za sobą"

Kazanie z 05.11.2017 "Miłujmy się w prawdzie"

Kazanie z 19.11.2017 "Zaproszenie od Króla"

Kazanie z 26.11.2017 "Jak za dni Lota"

Kazanie z 10.12.2017 "Kimże ja jestem?"

Kazanie z 24.12.2017 "Wszelka myśl w posłuszeństwo Chrystusowi"

Kazanie z 31.12.2017 "Czemu się smucisz, duszo moja?"