Aby przesyłać link do wybranego kazania, należy kliknąć prawym przyciskiem w Download i wybrać opcję "Wyślij link do strony" lub "Kopiuj adres linku".

Kazanie z 28.02.2010 "Przyjdź Królestwo Twoje"

Kazanie z 21.03.2010 "Nasze ofiary pod Nowym Przymierzem"

Kazanie z 15.07.2012 "Bojaźń Boża i poprzestawanie na małym"

 

Kazanie z 22.07.2012 "Jak czekać na przyjście Pana"

Kazanie z 23.09.2012 "Króla w Jego piękności ujrzą twoje oczy"

Kazanie z 07.10.2012 "Świat będzie nas prześladować"

Kazanie z 21.10.2012 "Pociecha"

Kazanie z 25.11.2012 "Prawo w Nowym Przymierzu"