Joseph Prince – Ruch Wiary i przesłanie o „radykalnej łasce”

Część 4

Nauczanie Ruchu Waiary Prince’a osadzone na łasce

Jeśli ktokolwiek nie ma zdania o nauczaniach słowa wiary Prince'a, to poniższe cytaty powinny rozwiać wątpliwości. Na stronie internetowej Prince'a znajduje się sekcja dotycząca wyznawania. Wyznawanie wiary, wyznawanie łaski, wyznawanie powodzenia i zaopatrzenia. Większość cytatów to te same, które nauczyciele słowa Wiary wykorzystują w swoich nauczaniach o zdrowiu/bogactwie.

„Wierzyć zanim zobaczy się dowody tego, w co wierzymy to definicja wiary” [1]

„On chce, abyście wyznali poprzez wiarę, że wszystko jest i będzie dobrze i oczekiwali ujrzenia tego. I wtedy bez względu na to, jak długo macie ten problem, bez względu na to, jak złe są rokowania specjalistów, nastąpi eksplozja uzdrowienia i odnowienia i otrzymasz to, w co wierzysz!” [2]

„Za każdym razem gdy słyszycie Słowo, wasza wiara się wzmacnia. Uwolnijcie ją wypowiadając słowa, aby otrzymać cud, gdyż Słowo Boże jest wypowiedziane, żeby wam się dobrze powodziło!” [3]

To jest właśnie to, co głoszą nauczyciele słowa wiary. Prince naucza jak Creflo Dollar:

„Wypowiedz to głośno! No dalej, powiedz to ze mną trzy razy, za każdym razem głośniej: Jestem sprawiedliwością Bożą w Jezusie Chrystusie.” (powtarza trzy razy)

„Mam problem ze spłatą długów, lecz Jezus na krzyżu spłacił wszystkie moje długi włączając w to długi finansowe.”

„Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali” (cytuje 2 Kor. 8:9) – Macie prawo do błogosławieństwa. Nie chcę choroby i ubóstwa, ponieważ Jezus za to zapłacił na Krzyżu” [4]

Prince mówi: „Od początku mojego życia zawodowego ogłaszałem łaskę Bożą w moim życiu. Za każdym razem gdy otrzymywałem nowe zlecenie, ogłaszałem, że sprzyja mi Boża przychylność. Firma zaczęła prosperować i zostałem finansowo pobłogosławiony. Do momentu, gdy odszedłem z firmy, by służyć Bogu na pełen etat, mój dochód wzrósł tak, że byłem w 15 procentowej grupie najlepiej zarabiających ludzi w mojej grupie wiekowej w Singapurze. (…) 

„Oczekuj lepszego traktowania gdziekolwiek jesteś. Powiedz: Jestem otoczony przychylnością Bożą z powodu skończonego dzieła Jezusa. Jestem faworytem Boga i ludzi!” [5]

„Prawo Starego Testamentu zostało zastąpione przez Ducha. Wcześniej drogą do do sukcesu (Joz. 1:8) jest zachowywać prawo w swoich ustach, w Nowym Testamencie gdy ustami głosisz Ducha, odnosisz sukces i powodzi ci się.” [6]

„Dzisiaj nie musisz walczyć o przychylność. Po prostu uwolnij ją poprzez wypowiedzenie Słowa Wiary z wiarą. Idąc do pracy powiedz: Boża przychylność otacza mnie jak tarcza (Ps. 5:12) Gdy ciągle ogłaszacie Bożą przychylność nad swoim życiem na podstawie skończonego dzieła Jezusa, ujrzycie jak wiele z niej zostanie uaktywnione.” [7]

To jest głoszenie „słowa wiary”, które brzmi tak jak nauczanie Joyce Meyer, Pauli White, Hagina, Copelanda i wielu innych.

Im więcej słuchałem Prince'a, tym bardziej martwiło mnie mieszanie prawdy z fałszem. Prince ciągle używa biblijnych przykładów i wychodzi poza ich znaczenie; przykład:

„Kiedy modlę się na językach, wystarczy mi jedna lub dwie godziny snu” [8]

Jego przesłanie zawiera elementy nauczania Ruchu Wiary - jest to po prostu ewangelia sukcesu w ładniejszym opakowaniu.

„Jezus przyszedł na świat, aby na krzyżu stać się tobą, abyś ty mógł stać się nim stojąc po prawicy Ojca” [9]

Nie jestem pewien, co starał się tutaj wyrazić, ale już na pierwszy rzut oka brzmi jak inni nauczyciele Ruchu Wiary, z tym że może to być po prostu błędne wyjaśnienie zastąpienia naszych grzechów sprawiedliwością Jezusa.

Wniosek jest taki, że Prince osadził NAUCZANIE RUCHU WIARY na przesłaniu o łasce.

Ewangelia sukcesu

O, więc jesteś jednym z tych kaznodziejów od 'ewangelii sukcesu'? Mój przyjacielu, nie istnieje coś takiego. Jest tylko jedna Ewangelia w Biblii i jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa” [10]

Jednak twierdzi on, że ewangelia Jezusa Chrystusa całkowicie oparta na Jego łasce przyniesie zdrowie i powodzenie:

„Ewangelia Jezusa Chrystusa prowadzi do błogosławieństw, sukcesów, uzdrowień, odnowy, bezpieczeństwa, przełomów finansowych, pokoju, pełni i O WIELE WIĘCEJ!” [11]

W Biblii nie ma czegoś takiego jak ewangelia sukcesu! Prince ma rację. To jednak nie powstrzymało ludzi uważających się za mentorów przed głoszeniem jej tak, jakby była biblijna. Mówią oni te same rzeczy, co Prince i tym samym ma on udział w błędach zawartych w nauczaniach Ruchu Wiary.

Prince mówi:

„On dał ci kupione krwią prawo do sukcesu nawet, gdy pogarsza się ekonomia” [12]

To samo mówi o uzdrowieniu:

„(...) To jest prawo chrześcijan kupione krwią!” [13]]

„A zatem po co godzić się na przekleństwo choroby lub nawet ubóstwa, gdy cena za twoje zdrowie i powodzenie została zapłacona przez Jezusa? Choroba i ubóstwo nie mają ostatniego słowa w twoim życiu. To Jezus ma, ponieważ On odkupił cię od każdego przekleństwa!” [14]

Jezus rzeczywiście ma ostatnie słowo. Niestety, w Biblii nie znajdujemy żadnej z tych obietnic, która by dotyczyła wszystkich wierzących. Wracając do początku jego książki „Przeznaczeni by królować” jest tam zapewnienie: „Jesteś przeznaczony, by królować w życiu. Jesteś powołany, by odnieść sukces, cieszyć się zdrowiem i zwycięskim życiem.”

Nie jest wolą Bożą, aby żaden chrześcijanin nie odniósł sukcesu, nie był bogaty i zdrowy i nie jest też wolą Bożą, by każdy chrześcijanin odniósł sukces, był bogaty i zdrowy. W tych kwestiach Jego wola nie jest taka sama dla wszystkich. A zatem jeśli nie masz zdrowia i pieniędzy , nie królujesz i nie kroczysz w łasce - za tym idzie poczucie winy. Czyli to, co Prince, jak twierdzi, stara się oddalić od ludzi.

Być może Prince nie jest zapalonym nauczycielem ewangelii sukcesu, ale jest dosyć przesłanek by zaliczyć go do tego grona. Może być szczery w swoim wysiłku głoszenia przesłania o łasce, ale to nie usprawiedliwia zaniedbania przez niego bardziej dokładnego biblijnego przedstawienia faktów. Głosi on powodzenie we wszystkich sferach życia, które jest dla ciebie TERAZ. Bez względu czy robi to świadomie, czy nie, przynosi to ten sam rezultat zrujnowanego życia.

Jak bogaci byli apostołowie, gdy głosili ewangelię łaski? Piotr powiedział, że on i inni uczniowie wszystko porzucili. Jezus poinstruował młodego bogacza: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt.19:21). Jego przesłanie nie przypominało nauczania Prince'a ani co do treści, ani co do rezultatów.

Wiemy, że apostołom nie powodziło się dobrze w oparciu o to, co mówili o sobie. Piotr powiedział: „Srebra i złota nie mam” (Dzieje Apostolskie 3:6). Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że byli biedni i wzbogacili się dzięki łasce, ponieważ Jezus który był bogaty stał się dla nas biednym. Łaska, o jakiej mówi Biblia to dobra duchowe - „bogactwo Jego łaski” (zobacz Ef. 1:7, 11, 2:7, 3:8; Rzym. 9:23). To jest to, co Paweł nazywa „przemożnym bogactwem łaski Chrystusa”. W Duchu Chrystusowym mamy to dziedzictwo, miłość, pokój, radość; czy jesteśmy bogaci czy biedni. Cytuję ze strony kościoła Josepha Prince'a:

„Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela nie tylko zbawi cię od grzechu i piekła, ale także da ci zdrowie, radość, pokój, miłość, nadzieję, bezwarunkową akceptację, przychylność, moc by zostać bogatym, wszystkie dobre rzeczy, o których możesz pomyśleć i jeszcze więcej” [15]

„Umiłowani, Bóg posłał Swojego Syna, by umarł za was. A Jezus dał wam kupione krwią prawo do dostatniego życia pełnego znaczenia i celu! Dał wam kupione krwią prawo, by mieć nieziemskie zdrowie przez całe życie! Dał wam kupione krwią prawo do powodzenia materialnego nawet, gdy ekonomia się pogarsza!”

„Masz te wszystkie rzeczy nie dlatego, że zasługujesz na nie, lecz dlatego że Jezus przelał swoją krew i dał ci prawo do ich posiadania. Wszystkie te błogosławieństwa są dzisiaj twoje, ponieważ Bóg jest z tobą! A jeśli Bóg jest z tobą, kto może być przeciw tobie!” [16]

„Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rzym. 8:31). Przyjrzyjcie się wcześniejszym wersetom żeby zobaczyć, czym są te błogosławieństwa. Ten fragment jest całkowicie wyrwany z kontekstu przez Prince'a i wielu innych.

Jeśli mamy kupione krwią prawo, by mieć doskonałe zdrowie i powodzenie przez wszystkie dni naszego życia, dlaczego Paweł w 2 Koryntian 12:5-10 mówi o słabościach, a w wersetach 7-9 wyjaśnia, że „dany mi został oścień dla ciała (…). Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 

Łaska Boża wydoskonaliła się w słabości Pawła spowodowanej niedomaganiem. Werset 10 mówi: „Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.”

Bóg nie uzdrawiał Pawła ponad naturalnie za każdym razem. Towarzyszył mu Łukasz, który był lekarzem. Tego Prince nie naucza, gdy mówi o łasce. Tak naprawdę rozcieńcza on prawdziwą łaskę, gdy miesza ją z nauczaniami słowa wiary. Staje się to bardziej widoczne w temacie UZDROWIENIA.

O uzdrowieniu

„Kiedy Jezus zawisnął na krzyżu, wziął na siebie nasze niedomagania i choroby (Mat. 8:17). Właśnie dlatego choroba nie ma ostatniego słowa w twoim życiu. Ma je Jezus, ponieważ wziął na siebie twoją chorobę i zapłacił swoją krwią za twoje uzdrowienie. Gdy Jezus zawisł na krzyżu, wziął nasze przekleństwo. (Gal. 3:13) Należało się nam przekleństwo z powodu naszych grzechów, lecz on zajął nasze miejsce i przekleństwo spadło na Niego. Dzisiaj my zajmujemy jego miejsce i jego błogosławieństwa spoczywają na nas! A zatem dlaczego masz zgadzać się na przekleństwo choroby a nawet ubóstwa, gdy cena za twoje uzdrowienie i powodzenie została zapłacona przez Jezusa? Choroba i ubóstwo nie mają ostatniego słowa w twoim życiu. Ma je Jezus, ponieważ odkupił cię z każdego przekleństwa! [17]

Ta naprawdę Mt. 8:17 mówi o służbie Jezusa zanim został ukrzyżowany, ale to jest typowy sposób użycia tego wersu przez nauczycieli Ruchu Wiary.

On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza - On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Uzdrawiał ich, gdy był wśród nich obecny. W tym zakresie Prince naucza dokładnie to samo co inni nauczyciele słowa wiary:

„On przyjął to nie tylko chłosty rozrywające ciało na Jego nagich plecach, lecz twoje choroby. Każde uderzenie to jakiś rodzaj choroby, który na niego spadał, włączając w to artretyzm, raka, cukrzycę, ptasią grypę. (…) Dotknęły Go męki, byśmy doświadczyli pokoju, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. (…) Dzisiaj masz prawo do uzdrowienia, ponieważ Jezus zapłacił za nie cenę. Gdy diabeł mówi, że nie możesz być uzdrowiony, po prostu ogłoś: Jezus zapłacił cenę za moje uzdrowienie. Choroba nie ma prawa dotykać mojego ciała. Jestem uzdrowiony w imię Jezusa!” [18]

Na swojej stronie internetowej Prince stwierdza: „Każdy, kto przyszedł od Jezusa, został uzdrowiony” i cytuje wiele fragmentów Pisma mówiących o tym, jak Jezus uzdrawiał.

Chociaż możemy zostać uzdrowieni, to jednak nie mamy gwarancji, że stanie się to za każdym razem, gdyż musimy wziąć pod uwagę Bożą wolę. Nie ma obietnicy uzdrowienia dla wszystkich już teraz. Wszyscy pewnego dnia będziemy uzdrowieni fizycznie podczas zmartwychwstania.

„Przebaczenie grzechów pojawia się przed uzdrowieniem ciała. Innymi słowy, uzdrowienie następuje po tym, jak dowiadujesz się, że wszystkie twoje grzechy (przeszłe, teraźniejsze i przyszłe) są już przebaczone” [19]

Tak naprawdę wiele razy uzdrowienie następuje przed przebaczeniem tak jak w przypadku paralityka z 2 rozdziału Ewangelii Marka. Zapewnianie, że każdy będzie całkowicie uzdrowiony, gdy uświadomi sobie, że przebaczono mu wszystkie grzechy, jest fałszywą obietnicą, której nie znajdujemy w Biblii.

Prince wierzy, że prawie wszystkie choroby człowiek sam na siebie sprowadza i tylko nieliczne są dziedziczone lub zakaźne. Jeśli chodzi o poczucie winy, wyjaśnia on, że ciało wywołuje nasze choroby,a rozwiązanie jest następujące:

„Za każdym razem gdy zgrzeszysz, spójrz na krzyż i wszystko w twoim ciele mówi, że chorujesz dlatego, że czujesz, że ktoś musi za to zapłacić (…). Jezus zapłacił za nasze grzechy” [20]

Twierdzi on również, że ci, którzy chodzą do kościoła, żyją dłużej i używa fragmentu 'mój pokój daję wam' utożsamiając Boży pokój z relaksem i nie martwieniem się, co jest światowym sposobem rozumieniem biblijnego pokoju. [21]

Z jego przewodnika modlitewnego do książki „Przeznaczeni by królować” (z rozdziału „Narodzeni na nowo, by panować"):

„'Pastorze Prince, zapomnij o panowaniu nad morzem, powietrzem lub ziemią. Chcę panować nad moim bólem pleców, który okradł mnie z czasu spędzanego z dziećmi. Chcę panować nad moją sytuacją finansową.' Przyjacielu, ponieważ Bożym planem dla ciebie jest posiadanie władzy na ziemi (odniesienie do Rodzaju 1:26), On zachowa cię w zdrowiu. Przede wszystkim trudno jest rządzić ziemią, kiedy jesteś chory i leżysz w łóżku. I Bóg da ci sukces, ponieważ trudno oczekiwać, że będziesz aktywny, gdy jesteś biedny. Musimy zrozumieć, że ponieważ większym Bożym planem dla człowieka jest rządzenie na ziemi, to zawiera ono w sobie mniejsze błogosławieństwa takie jak zdrowie i powodzenie. Wtedy zobaczymy siebie tak, jak Bóg nas widzi, posiadając władzę i będziemy zwyciężać nad negatywnymi okolicznościami w świecie materialnym. [22]

Uzdrowienie poprzez Wieczerzę Pańską

Broszura Josepha Prince’a „Zdrowie i dobrostan dzięki Komunii Świętej” jest reklamowana na jego stronie w następujący sposób:

„Przyłącz się do Josepha Prince'a, który ujawnia, że posiłek przymierza jest Bożym 'systemem zaopatrzenia' realizującym Jego boskie obietnice zdrowia i dobrostanu. Gdy poznasz znaczenie Komunii Świętej i jej części składowych, będziesz miał udział w pełnym zrozumieniu i oczekiwaniu dających zdrowie i życie korzyści, które przyniosła śmierć Jezusa.

W swojej książce o Wieczerzy Pańskiej Prince pisze:

„Nieporozumienia wokół Komunii Świętej okradło wielu wierzących z ważnej, wyznaczonej przez Boga drogi uzdrowienia i dobrostanu.” [23]

Uzdrowienie poprzez Komunię Świętą jest promowane w artykule znajdującym się w czasopiśmie Solid Rock (sierpień 2004) „Zdrowie i dobrostan dzięki Komunii Świętej”:

„Kwestia przyjmowania codziennie Komunii Świętej jest następującą: jeśli jesteś chory, możesz zostać uzdrowiony stopniowo. To znaczy, że każdego dnia będziesz zdrowszy i silniejszy - najpierw trzydziestokrotnie, później sześćdziesięciokrotnie, a w końcu stukrotnie! Popatrz, możesz otrzymać uzdrowienie poprzez modlitwę wiary (Marka 11:24), ale czasami wywiera to na ciebie presję, ponieważ wymaga to od ciebie wiary, że otrzymasz całkowite uzdrowienie w momencie, gdy się modlisz. Nie ma nic złego w modlitwie wiary, ale prawdopodobnie mówisz wtedy: 'Muszę wierzyć, że otrzymam wszystko, teraz! Muszę wierzyć, że mam wszystko teraz!'”

„Komunia Święta pozwala ci otrzymać pewne uzdrowienie za każdym razem, gdy bierzesz w niej udział z wiarą, tak że twój stan się poprawia. Im więcej jej przyjmujesz, tym poprawa jest bardziej znacząca. Nie czujesz presji, że musisz wierzyć, że otrzymasz wszystko od razu. Czy Bóg nie jest dobry? On zniża się do twojego poziomu wiary!” [24]

A zatem Prince proponuje opcję A lub B by otrzymać uzdrowienie, natychmiastowo lub powolny proces; trudno taką radę znaleźć w Biblii. We wstępie Prince pisze:

„Odkryłem, że Bóg zaplanował Komunię Świętą nie jako rytuał, który trzeba zachowywać, ale jako błogosławieństwo do wzięcia błogosławieństwo zdrowia i dobrostanu” (str.6). Prince przypisuje takie właściwości winu (reprezentującemu krew Chrystusa) i chlebowi (reprezentującemu jego umęczone za nasze grzechy ciało). Interpretuje komunię w taki sposób, że „krew służy przebaczeniu” (str. 24-25) a „chleb służy uzdrowieniu” (str. 25-32). „W ten sposób Wieczerza Pańska czy Komunia Święta "przynosi podwójne uzdrowienie... innymi słowy , Jezus wziął na siebie nie tylko nasze grzechy, ale też nasze cielesne niedomagania, choroby i bóle.” (str. 32)

Jaki jest właściwy sposób rozróżniania ciała Pańskiego? Prince postuluje następującą odpowiedź: „I gdy masz udział w Jego zabitym ciele, wiedz, że twoje może zostać uzdrowione. Gdy masz udział w duchu wiary, coś dotyka twoje ciało. Stajesz się silny, zdrowy i będziesz długo żył” (str. 31). I dodaje: „Zatem uzdrowienie podobnie jak przebaczenie nie jest obietnicą. To kupione krwią prawo chrześcijan!” (str. 36).

Uzdrowienie przez Wieczerzę Pańską jest głoszone przez tych, którzy w różnym stopniu są zaangażowani w nauczania Ruchu Wiary. Prince próbuje udowodnić, że Wieczerza Pańska może dać zdrowie tym, którzy ją przyjmują:

„Jeśli jesteś chory, polecałbym przyjmować komunię codziennie. Znam ludzi, którzy są tak radykalni, że przyjmują ja jak lekarstwo trzy razy dziennie. I wiecie co? Mają radykalne rezultaty.” (str. 45).

Prince czyni z Wieczerzy Pańskiej rodzaj cudownego lekarstwa – wszystko leczącej witaminy C:

„Komunia Święta jest Bożym sposobem na zatrzymanie rozkładu. Nawet twoi przyjaciele zobaczą rezultaty. Zaczną cię pytać: Hej, dlaczego wyglądasz na coraz młodszego? Zupełnie się nie starzejesz!”

„Pewnego dnia gdy znajdziemy się w niebie, będziemy mieć nowe ciała, które nigdy nie zachorują lub się zestarzeją, nie będą się męczyć czy źle wyglądać. W międzyczasie Bóg za pomocą wieczerzy Pańskiej zwalnia proces starzenia się i pozwala nam kroczyć w doskonałym zdrowiu. Za każdym razem gdy ją przyjmujesz, odwracasz efekty przekleństwa czy boskiego sądu nad twoim ciałem (…) (str. 47).

Myślałem, że Prince naucza, iż przekleństwo i sąd zostały od nas odsunięte dzięki łasce i krzyżowi. To brzmi bardzo podobnie do nauk O. L. Jaggersa i jego żony z Latter Rain (Ruchu Późnego Deszczu) - głosicieli cudu odnowienia młodości czyli otrzymania boskiego zdrowia i nieśmiertelności dzięki udziałowi w Wieczerzy Pańskiej oraz nauczań Any Mendez o komunii, podczas której rzekomo krew przynosi pokarm i uzdrowienie.

Biblia mówi, że robimy to „na pamiątkę” ofiary Chrystusa (Łukasza 22:19, 1 Kor. 11:24) i nie ma to nic wspólnego z nieziemskim zdrowiem, uzdrowieniem czy długim życiem. Podobnie jak Kenneth Hagin Prince twierdzi, że „choroba pojawia się na skutek opresji diabła” (str. 22), a „Biblia leczy tak samo chorobę i opętanie, gdyż obie pochodzą od diabła”. Wbrew jego nadużyciu wersetu z Dziejów Apostolskich 10:38 (który on traktuje jako potwierdzenie swojej tezy), Pan Jezus gdzie indziej dokonuje rozróżnienia tych spraw. Właśnie dlatego nigdy nie używamy jednego fragmentu, by udowodnić jakąś doktrynę, chyba że jest to jedyny tekst na ten temat, a tak nie jest w tym przypadku. To potwierdza brak biblijnego poznania i często prowadzi kogoś do konkluzji, że uwolnienie od demonów jest konieczne dla każdego, kto jest chory. Prince pisze dalej:

„Podczas gdy większość chrześcijan ewangelicznych zgodzi się, że Komunia Święta jest sakramentem, który jest Bożym błogosławieństwem, mogą mieć problem z twierdzeniem, że udział w Komunii Świętej leczy choroby.”

Tekstem, który rzekomo ma tego dowodzić, jest według Prince'a 1 Kor. 11:29-30.

„Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło.”

Prince wyjaśnia, że „On [Paweł] wskazał nam jedyny powód, że chrześcijanie stają się słabi, chorzy i umierają przedwcześnie (...) niezważanie przez nich na Ciało Pańskie.” (str. 13) Rzekomo dlatego, że „nie wiedzieli, dlaczego biorą w tym udział” lub „nie mieli pojęcia, dlaczego jedli chleb”, stali się słabi, chorzy i umierali.

A więc brak rozpoznania uzdrawiającej mocy chleba i wina był powodem ich chorób? NAPRAWDĘ?

Prince:

„Jezus chce, abyśmy brali chleb i wierzyli, że Jego ciało było zranione, by nasze ciała mogły być zdrowe. Kiedy to rozumiemy, godnie bierzemy w tym udział.” (str. 45)

Prince pisze o Pawle:

„Mówił on Koryntianom, że powinni oni badać siebie, aby zobaczyć, czy jedli i pili w godny sposób. Nigdzie nie jest napisane, że powiedział im, by badali siebie, by zobaczyć, czy w ich życiu był grzech.”

Może nie jest to zawarte w tym wersecie, ale jest widoczne w nauczaniach Pawła i własnych słowach Jezusa, że chodzi tu o grzech. Prince nie wierzy w wyznanie grzechów, więc musiał to jakoś inaczej zinterpretować.

„Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.” (1 Kor. 5:7)

To właśnie reprezentuje niekwaszony chleb komunii. Kwas oznacza grzech.

„Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” (Mat 26:27-28 ; Ef 1:7; Kol. 1:4)

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11:29-30).

Ten fragment jest kluczowy w nauczaniu Prince'a mówiącym o tym, że musimy być zdrowi, a Bóg nie sądzi. Prince twierdzi, że nie rozpoznali oni i nie ogłosili uzdrawiającej mocy komunijnego chleba „i to był powód, dlaczego nie otrzymali boskiego życia swojego Zbawcy” [25]

Czy niegodny udział Koryntian oznacza, że nie rozpoznali, iż zabite ciało Pana miało im przynieść uzdrowienie? Najwyraźniej tak. „Chrześcijanie byli słabi, chorzy i umierali przedwcześnie (…) niezważanie na Ciało Pańskie.” (str. 13)

Jego interpretacja nie oddaje znaczenia tekstu. Zdaniem Prince'a, „ponieważ prawda jest równoległa, oznacza to, że jeśli zważamy na Ciało Pańskie, będziemy kroczyć w Jego zdrowiu i dobrostanie.” (str. 13-14) Dlaczego prawda jest „równoległa”? Kiedy jest „równoległa”? Wtedy, gdy Prince chce nagiąć Pismo do własnej interpretacji?

Czy rzeczywiście Paweł napisał do Koryntian, gdyż ci nie rozpoznali błogosławieństw uzdrowienia? Apostoł wyjaśnia w czym był problem - traktowali komunię jak zwyczajny posiłek, bez zważania na Chrystusa.

Gdzie w Biblii jest powiedziane, że możemy być uzdrowieni dzięki rozporządzeniu, by czynić cis na pamiątkę? Nic takiego tam nie ma, zamiast tego mówi się, że wierzący chorowali i umierali, gdy źle przyjmowali komunię; w sposób niegodny.

Z powodu zakorzenienia doktryny Prince'a w naukach Ruchu Wiary, dochodzi on do całkowicie błędnych wniosków. Nauczanie, że kielich komunii uzdrawia, jest nauczaniem niebiblijnym i może być niebezpieczne, bo jest modne. Jezus powiedział: „To jest Moja krew (…) wylana dla wielu na odpuszczenie grzechów ” (Mat. 26:28). Zauważcie, że powiedział „grzechów”. Ta pamiątka służy przypomnieniu nam faktu śmierci Jezusa za nasze grzechy. Kielich nie oczyszcza i nie uzdrawia. Jako symbol reprezentuje prawdziwe wydarzenie. Napisano, że „krew Jezusa oczyszcza nas z wszystkich grzechów” (1 Jana 1:7). Nie chodzi tu o uzdrowienie z choroby, lecz z grzechu. Mamy obietnicę uzdrowienia z grzechu. Biblia nie naucza, że możemy uzyskać bezgrzeszną doskonałość w tym życiu, a to właśnie oznacza uwolnienie od choroby. Choroba i śmierć to rezultaty grzechu. Gdyby Wieczerza Pańska uzdrawiała całkowicie, to ci, którzy do niej przystępują, nigdy by nie umierali. Umieramy, gdyż nie jesteśmy uzdrowieni fizycznie z naszego skażenia grzechem, bo to wydarzy się w przyszłości i obejmie naraz cały Kościół. Ile razy muszę przyjąć Wieczerzę Pańską, zwłaszcza jeśli wszystkie moje grzechy zostały już wybaczone?

Prince twierdzi, że jesteśmy uzdrawiani stopniowo. Czy może on podać biblijny przykład kogoś uzdrowionego poprzez Wieczerzę Pańską? Dlaczego muszę ją przyjmować, by być uzdrowionym, jeśli sam Prince naucza, że Boża łaska to czyni?

1 Koryntian 11:23-26 wyjaśnia rzeczywisty cel Wieczerzy Pańskiej:

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę". Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

Apostoł Paweł odwołuje się do Łuk. 22:19, gdzie jest napisane: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!”.

Prince robi z kielicha Wieczerzy Pańskiej Świętego Grala. Jeśli Wieczerza ma przynosić uzdrowienie, to dlaczego Jezus nie powiedział „czyńcie to, by uzdrowić swoje ciała”, tylko „czyńcie to na moją pamiątkę”?

„Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije (.…) winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”. (…) Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]” (1 Kor. 11:27,29,34).

Prince: „Sposób w jaki będziemy współuczestniczyć określi, czy doświadczymy korzyści z przyjmowania Ciała Chrystusa. Jeśli nasza postawa to 'to tylko kawałek chleba', to wtedy tak będzie i okradniemy siebie samych z dających życie skutków spożywania chleba przy Jego Stole. Pełne brzmienie wersu 29 to 'Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije'.”

Sugeruje, że Koryntianie nie rozpoznali „życiodajnych efektów”, którymi według niego są „uzdrowienie, zdrowie i dobrostan”. Jednak istnieje różnica pomiędzy zwrotem „zważanie na ciało” a „zważanie na korzyści z ciała”. Pierwszy ostrzega chrześcijan, by nie traktowali Wieczerzy Pańskiej jak zwyczajnego posiłku, lecz skupiali się na ofierze Chrystusa, zaś drugi podkreśla błogosławieństwa płynące z ofiary.

„Jeśli jesteś chory, polecałbym przyjmować komunię codziennie” (str. 45).

Apostoł Paweł wspomniał o „częstych niedomaganiach” Tymoteusza (2 Tym 5:23) i zalecił mu „używać po trosze wina”, ponieważ woda, którą pił Tymoteusz, nie była czysta. Nigdy nie powiedział Tymoteuszowi ani nikomu innemu o przyjmowaniu komunii, by być uzdrowionym.

Prince ponosi całkowitą porażkę starając się powiązać uzdrowienie z Wieczerzą Pańską na podstawie Pisma. Jednak to nie zniechęca jego zagorzałych zwolenników do słuchania go w tym temacie. W „Zdrowiu i dobrostanie dzięki Komunii Świętej” Prince naucza niebiblijnych technik:

„Zobacz Pana niosącego wszystkie twoje grzechy i choroby. W swoim ciele wziął twoje grzechy na krzyż. Zobacz, jak bierze na siebie twoje problemy fizyczne. Jeśli masz guza nowotworowego, zobacz guza w Jego ciele. Jakąkolwiek chorobę możesz mieć, zobacz ją w Jego ciele. Już nie jest w tobie. Zobacz, jak Jego zdrowie przechodzi na ciebie (…). Trzymaj chleb w swoich dłoniach i powiedz: Dziękuję Ci Jezu za Twoje umęczone ciało. To stało się, bym ja, mój współmałżonek i nasze dzieci doświadczyli uzdrowienia. Dziękuję, że dzięki twoim ranom, dzięki chłoście, która spadła na Twoje plecy, jesteśmy całkowicie uzdrowieni. Wierzę i przyjmuję. (Spożyj chleb). Następnie weź kielich w dłonie i powiedz: Dziękuję Ci Jezu za nowe przymierze w Twojej krwi. Twoja krew przyniosła mi przebaczenie i oczyściła mnie z każdego grzechu. Dziękuję, że Twoja krew uczyniła mnie sprawiedliwym. Gdy piję wino, świętuję i współuczestniczę w dziedzictwie sprawiedliwego, którym jest ochrona, uzdrowienie, dobrostan i powodzenie. (Wypij wino).” [26]

Prince wykorzystuje proces kreatywnej wizualizacji, przenikanie wyobrażeniowe. Aby zaistniało uzdrowienie, choroba przechodzi z ciebie na Jezusa, a Jego zdrowie na ciebie. W uzdrowieniu dzięki Wieczerzy Pańskiej kładzie się nacisk na rytuał i sakramentalizm (a to są koncepcje wzięte z rzymskiego katolicyzmu).

Co gorsza, stworzenie obrazu w wyobraźni nie ma NIC wspólnego z Chrystusem (natomiast ma związek z praktykami New Age). Oprócz uzdrowienia dzięki Wieczerzy Pańskiej Prince do list zabiegów uzdrawiających dodaje olej, lecz prezentuje w tej sprawie swoisty pogląd.

Odwołując się do Listu Jakuba 5:14 pisze: „Jako król i kapłan w Chrystusie (Obj. 1:6) możesz też modlić się nad olejem i konsekrować go. Oto modlitwa o błogosławieństwo i konsekrację oleju: W imię Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i mocą Ducha Świętego konsekruję ten olej, by stał się olejem do namaszczeń. To jest święty olej do namaszczeń, który ma moc wyrzucać demony i uzdrawiać chorych zgodnie ze Słowem z Mar. 6:13 i Jak. 5:14. Oddziela nas i włącza w Boga i czyni więcej niż zwycięzcami. Oddaje część Bogu i człowiekowi i przynosi chwałę Chrystusowi. Ten namaszczony olej daje nam zadowolenie i uzdalnia nas do służby dla Boga. Świadczy o skończonym dziele Chrystusa i chroni nas od złego. Ten namaszczony olej błogosławi nas i daje nam całkowite zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Amen!” [27]

Naprawdę poświęcony olej czyni to wszystko? A zatem poświęcony olej daje takie same rezultaty jak łaska i Wieczerza Pańska według Prince'a. Każdy może sobie wybrać jeden z wielu sposobów na uzdrowienie. Stanowisko, na którym stoi Prince, jest niejasne. Nie wydaje mi się, żeby świadomie wprowadzał słuchaczy w błąd. Jednak próbuje obwiniać swoich krytyków, mówiąc:

„Jeśli chodzi o tych, którzy mnie nienawidzą, to nie biorę tego do siebie, bo oni tak naprawdę nienawidzą ewangelii.”

Nikt nie żywi do niego nienawiści, ale jeśli chcemy być wierni Chrystusowi, musimy sprawdzać jego słowa podstawie Pisma. Dlaczego niezgadzanie się z nim traktuje jako nienawiść do ewangelii? Prince nie bierze pod uwagę, że to on sam może powodować problemy takim głoszeniem ewangelii. Ewangelia zostaje zmieniona, jesli coś się do niej dodaje – na przykład obietnice, których nie ma w Biblii. Chociaż nie jest to oczywiste dla wszystkich, wielu z nas postrzega koncepcje Ruchu Wiary towarzyszące jego nauczaniom o łasce jako szkodliwe dla słuchaczy.

Ludzie tak bardzo są spragnieni nauki o łasce, że gdy usłyszą częściowo prawdziwe przesłanie na jej temat, to mogą z tego odnieść jakąś korzyść nawet wtedy, gdy jest zmieszane z ideologią Ruchu Wiary,. Ci, którzy rzadko słyszą takie przesłanie, mogą się poczuć pocieszeni, ale ta ulga będzie jedynie przejściowa - ostatecznie będą musieli zmierzyć się z dodatkami nauczania Ruchu Wiary, które zostały do łaski dodane przez Josepha Prince'a.

Mike Oppenheimer

Tłumaczenie: Monika Rau

Tekst pochodzi ze strony:

http://www.letusreason.org/Popteach59.htm

Przypisy:

[1] Joseph Prince, Wierzyć to otrzymywać.

[2] Ibid.

[3] Joseph Prince, Słowo Boże jest wypowiedziane, żeby wam się dobrze powodziło.

[4] Joseph Prince, Modlitwa językami jako klucz do przepowiadania przyszłości, kazanie 34.

[5] Joseph Prince, Ujrzyj zwielokrotnioną przychylność Bożą w twoim życiu.

[6] Joseph Prince, Modlitwa językami jako klucz do przepowiadania przyszłości, kazanie 34.

[7] Joseph Prince, Ujrzyj zwielokrotnioną przychylność Bożą w twoim życiu.

[8] Joseph Prince, Modlitwa językami jako klucz do przepowiadania przyszłości, kazanie 34.

[9] Reklama TV w CBN z 13 września 2011.

[10] Joseph Prince, Przeznaczeni by królować: Tajemnice powodzenia i przeżywania w pełni zwycięskiego życia, wydawnictwo „Szaron” 2012, str. 30.

[11] Ibid., str. 30.

[12] Joseph Prince, Bóg jest po twojej stronie, a nie przeciw tobie.

[13] Joseph Prince, Wieczerza Pańska źródłem zdrowia, str.36.

[14] Joseph Prince, Przeznaczeni by królować: Tajemnice powodzenia i przeżywania w pełni zwycięskiego życia – przewodnik modlitewny, str. 124 (wydanie angielskie).

[15] http://www.newcreation.org.sg/aboutus/we_believe/cross.htm

[16] Joseph Prince, Bóg jest z tobą, a nie przeciw tobie.

[17] Joseph Prince, Rewolucja Ewangelii tom 3 wydanie 3 (wydanie angielskie).

[18] Joseph Prince, Jesteś uzdrowiony ranami Jezusa.

[19] Joseph Prince, Przeznaczeni by królować: Tajemnice powodzenia i przeżywania w pełni zwycięskiego życia, wydawnictwo „Szaron” 2012, str. 249.

[20] Joseph Prince, Kazanie 208, program w Daystar TV).

[21] Ibid.

[22] Joseph Prince, Przeznaczeni by królować. Przewodnik modlitewny., str. 364.

[23] (Joseph Prince, Zdrowie i dobrostan dzięki Komunii Świętej(2006), tylna okładka.

[24] Joseph Prince, Każdego dnia być zdrowszym i silniejszym, http://www.josephprince.org/Resources_Daily_Grace_inspirations.asp?active=resources.

[25] Joseph Prince, Zdrowie i dobrostan dzięki Komunii Świętej.

[26] Ibid.

[27] Zrozumienie znaczenia drzewa oliwnego i oleju do namaszczenia, kazanie wygłoszone przez Josepha Prince'a 22 czerwca 2008. www.destined2reign.com.