Kazanie z 22.01.2023 "Cichy głos, który znam"

Kazanie z 05.02.2023 "Moja radości i korono..."

Kazanie z 12.02.2023 "Droga do Niniwy"

Kazanie z 12.03.2023 "Powaleni Jego dobrocią"

Kazanie z 02.04.2023 "Narracja"

Kazanie z 16.04.2023 "Tunel Ezechiasza"

Kazanie z 07.05.2023 "Hallel - niezłomne obietnice"

Kazanie z 28.05.2023 "Panie, w którym miejscu jestem?"

Kazanie z 04.06.2023 "Cud, obumarcie i plon"

Kazanie z 02.07.2023 "Naucz nas modlić się"

Kazanie z 30.07.2023 "Umacniajcie serce łaską"

Kazanie z 06.08.2023 "Zastój"

Kazanie z 03.09.2023 "Kimże ja jestem?"

Kazanie z 08.10.2023 "W prawdzie i miłości"

Kazanie z 29.10.2023 "Prawdziwe pojednanie"

Kazanie z 19.11.2023 "Spadek ciśnienia wody żywej"

Kazanie z 26.11.2023 "Uchwyć się płaszcza"

Kazanie z 31.12.2023 "Nie ma darmowych obiadów"