"Dłonie apostoła"-A.Dürer [1508 r.]

 

Nazwa naszej witryny - Ulica Prosta - nie jest przypadkowa. Pragniemy zaprowadzić Czytelnika na Ulicę Prostą, jak niegdyś uczynił to Bóg z Saulem z Tarsu. Tam posłuszny Panu Jezusowi uczeń Ananiasz włożył na Saula ręce i ten przejrzał, a "z oczu jego opadły jakby łuski" [Dz.Ap. 9:10-18].

Przy ulicy Prostej odbyła się niezwykła przemiana: Saul z Tarsu zobaczył PROSTOTĘ EWANGELII i doświadczył MOCY KRZYŻA. W ten sposób zawrócił z szerokiej i krętej "drogi zagłady", wchodząc na wąską i prostą "drogę odwieczną" prowadzącą do żywota. Niestety, owa prosta droga, "na której nawet głupiec nie zbłądzi" [Iz. 35:8], jest dzisiaj porzucana na rzecz zwodniczych błyskotek "nowych objawień" podawanych przez "nowych apostołów i proroków" budujących "nowy Kościół XXI wieku".

 

 Żyjemy obecnie w trudnych czasach, zapowiedzianych przez Jezusa i apostołów:

"A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastąpią trudne czasy (...) Ludzie bowiem będą (...) zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy (...) Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (...) Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzi zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.

"A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie bój się maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo (...) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest takich, którzy ją znajdują"

[II Tym. 3:1-4; Mat. 24: 11-12; II Tym. 3:12-13; Mat. 24:13; Łuk. 12:32; Mat. 7:13-14]

Nasz cel jest dwojaki: po pierwsze, pragniemy zachęcać i budować tych, którzy już idą wąską drogą, gotowi ponieść wszelkie koszty ze względu na Pana Jezusa. Będziemy to czynić poprzez wykład Słowa Bożego, kazania i świadectwa, które znajdziecie na naszej stronie w dziale nauczania.

Po drugie, chcemy pokazywać i obnażać fałszywe nauki, których pojawia się coraz więcej w naszym kraju. Będziemy je konfrontować ze Słowem Bożym po to, by zachęcić Czytelników do rozsądzania nowych nauk, ruchów i trendów charakterystycznych dla czasów ostatecznych. Teksty na ten temat znajdziecie w dziale "Apologetyka" i "Artykuły".

Pragniemy zająć się bardziej szczegółowo zjawiskami, z jakimi mamy do czynienia w denominacjach charyzmatycznych i zielonoświątkowych, z których sami się wywodzimy. Chcemy też w rzetelny sposób przedstawić tu pewne (być może mało znane przeciętnemu Polakowi) fakty - niech Czytelnik sam oceni, czy dają one powód do zaniepokojenia.

Duch Święty został nam dany, aby nas wprowadzić we wszelką prawdę - jeśli tylko jesteśmy na nią otwarci, bez względu na to, jak bardzo jest dla nas niewygodna czy bolesna.

"(...) Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić" [I Piotra 4:7]


Krzysztof Dubis - wychowany w rodzinie katolickiej. Po nawróceniu w r. 1989 został członkiem wspólnoty "Miriam" działającej w ramach katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Po opuszczeniu kościoła katolickiego był jednym z liderów wspólnoty ekumenicznej "Charisma", a w r. 1996 ochrzcił się i przyłączył do zboru zielonoświątkowego "Betlejem" w Krakowie, gdzie usługiwał jako nauczyciel, kaznodzieja i lider grupy domowej do września 2002 r. Wraz z żoną i dwojgiem dzieci mieszka na przedmieściach Krakowa.


Materiały zamieszczone na stronie są efektem pracy, która po zamknięciu forum zmieniła charakter. Na bieżąco są dodawane kazania i nauczania wygłaszane na żywo. Jeśli ktoś miałby pragnienie pomocy w rozwoju strony poprzez tłumaczenie tekstów anglojęzycznych, to zapraszam do współpracy. Jeśli ktoś miałby pragnienie finansowego wsparcia tej pracy, to można przekazać pieniądze na konto mBanku:

Krzysztof Dubis
50 1140 2004 0000 3602 3491 3381