Biblijna wiara - nauczanie Pawła Pajdy

 

 

Diagram, pokazany w trakcie kazania